motivation, training

Embrace the gym

embrace-the-gym

English version below.

Känns gymmet som en djungel fylld av testosteron och svett? Känns det jobbigt att ställa dig där som nybörjare? Känns det som att du inte hör hemma? Känner du dig avskräckt när du ser någon göra 10 chins med en 20 kg-viktplatta hängandes kring midjan? Du är inte ensam om det kan jag säga!

Newbie? Inga problem!

Kom ihåg att alla som tränar har någon gång varit nybörjare. Alla har börjat från noll. För mig kändes det tufft att gå dit under den första och andra veckan men så småningom lärde jag mig att koppla bort det och fokusera på min egen träning. Även om jag fortfarande känner mig som en nybörjare inom styrketräning har jag ändå lärt mig och accepterat att jag förtjänar att ta plats på gymmet lika mycket som tjejen/killen bredvid som tar 150 kg i marklyft.

Obekväma situationer

På gymmet kan det också finnas konstiga typer, precis som på andra ställen. Ibland kan man som kvinna få oombedda kommentarer eller ”tips” angående sin träning (eller om sitt utseende), ofta från män. Om du känner att tipset var befogat och att det tillför din träning något positivt kan du ta till dig det. Men om du känner att du varken behöver eller vill ha något tips eller kommentar behöver du inte ta till dig det. Ofta räcker det med ett ”tack, men jag har koll på min egen träning”.  Ignorera alla kommentarer om ditt utseende som gör att du känner dig obekväm. (Om du blir trakasserad eller känner dig otrygg, kontakta personalen på gymmet omedelbart, och om det behövs gör du en polisanmälan).

Du förtjänar att ta hand om din kropp

Gymmet är en plats för alla oavsett kön, ålder, hudfärg, religion, sexuell läggning och kroppsform. Du blir inte heller uttittad bara för att du är ny – ingen tycker att du är konstig eller att det du gör ser korkat ut, även om du själv känner dig lite osäker i början. Och övning ger färdighet! De flesta som tränar är helt fokuserade och inne i sin egen träning och bryr sig inte om vad du gör. De enda gångerna jag blickar runt i gymmet är för att jag är trött och vilar mellan mina set. Jag ser aldrig dömande på någon annan och jag är säker och tror att de flesta andra inte heller gör det, snarare tvärtom. Jag brukar titta beundrande på dem som är starkare än jag, och brukar tänka ”det där vill jag också kunna göra”. Jag blir inspirerad av andra som tränar. Låt dig också bli inspirerad av andra istället för att bli avskräckt. Så håll huvudet högt på gymmet! Du har rätt att vara där och du förtjänar att ta hand om din kropp!

Har du några tankar eller farhågor om gymmet och styrketräning? Dela gärna med dig.

Does the gym feel like a jungle filled with testosterone and sweat? Does it feel tough to be there as a beginner? Does it feel like you don’t belong there? Do you feel discouraged when you see someone doing 10 chins with a 20 kg weight hanging around their waist? Well, you’re not alone.

Newbie? No problem!

Keep in mind that everyone has at one point been a beginner. Everyone starts from scratch. To me, walking over to the free weights section at the gym felt really tough in the first couple of weeks. Eventually, I learnt to disconnect that negative feeling and started focusing on my own workouts. Although I still feel like a beginner when it comes to resistance training, I have learnt and accepted that I deserve as much space in the gym as the girl or guy next to me doing 150 kg deadlifts.

Uncomfortable situations

There may be oddballs at the gym at times, just like everywhere else. And sometimes, as a woman, you receive unsolicited ”advice” and comments about your workout (or even your appearance), often from men. If you feel the tip regarding your workout was justified and that it adds something positive to your exercise, you may consider it and take what you need from it. But if you feel you don’t need or don’t want any tips or comments, then ignore it. Often it’s enough to say ‘thanks, but I’m keeping track of my own workout’, or ‘thanks, but this way works for me’. Ignore any comments on your appearance that makes you feel uncomfortable. (If you get harassed or feel unsafe, leave and contact staff at the gym immediately, and if needed, contact the police.)

You deserve to take care of your body

The gym is a place for everyone, regardless of gender, age, race, religion, sexual orientation, and body shape. You won’t be stared at just because you’re new – nobody thinks you’re strange or thinks what you’re doing looks crazy, even if you’re feeling a bit uncertain at first. (And if they do, that’s their problem and it won’t affect your training unless you let it.) And practice makes perfect! Most people at the gym are completely focused on their own workout and don’t really care what you do. The only times I look around when I’m working out is because I’m tired and taking a break between my sets. I never judge others, and I’m sure most people don’t either. On the contrary, I usually look admiringly on those who are stronger, and I usually think, ‘wow, I want to be able to do that too.’ I get inspired when I see others train. So try to feel inspired by others rather than feeling discouraged. It may take a few sessions until you feel this way, but you will in time. So hold your head up high at the gym! You are entitled to be there and you deserve to take care of your body.

What are your thoughts on strength training at the gym? Do you have any fears or perceptions about it? Please share your thoughts!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s