health, nutrition

How to have a healthy approach to food

carrot-kale-walnuts-tomatoes

English version below.

Vi tycker att det är viktigt att man har ett sunt förhållande till mat. Det betyder för oss att man äter på ett sätt som främjar ens fysiska hälsa, att man känner sig avslappnad kring mat och att man inte undviker livsmedel i onödan. För att uppnå detta är det viktigt att man har sunda mål med sin kost och att man försöker hålla sin kosthållning så enkel och okomplicerad som möjligt.  

Sätt hälsan som nummer ett

Grunden i den kost vi förespråkar är att hälsan sätts i första rummet. Med det menar vi att de val du gör rörande din kost ska baseras på vad som långsiktigt är bäst för din hälsa. Det innebär inte att du ska leva på en restriktiv eller extrem diet. Tvärt om innebär det att du ska lära dig ett nyanserat sätt att se på mat och få kunskaper i hur olika livsmedel påverkar din hälsa.  

Vi vet att många som genomgår en livsstilsförändring har som mål att se bra ut och/eller gå ner i vikt. Det är inget fel att ha dessa mål, men vår erfarenhet är att det är mer produktivt att i första hand fokusera på att äta för hälsan. När du har förbättrad hälsa som mål kan du se framsteg varje dag och vara stolt varje gång du gör ett val som förbättrar den. Detta ger omedelbar belöning och är mycket effektivt för att hålla din motivation och ditt självförtroende på topp. Förbättrad hälsa går dessutom hand i hand med en fördelaktig kroppssammansättning och kommer därför visa sig i spegeln på sikt (snabbare än du tror!). 

Vad menar vi då med hälsa? I det här sammanhanget syftar vi på de hälsoaspekter man kan påverka med livsstilen, i synnerhet kosten. Vad vi äter påverkar vår kroppssammansättning, det vill säga hur mycket fettmassa respektive muskelmassa vi bär på. Att ha lagom mycket fett- respektive muskelmassa är en av grundpelarna i att ha en god hälsa, och något som påverkas av kosten. Maten vi äter innehåller också en stor mängd bioaktiva ämnen som påverkar kroppen på olika sätt – för att vara i god hälsa bör man få i sig varierat av dessa ämnen.

Undvik inte livsmedel i onödan

Att äta för hälsa har ingenting att göra med att vara extrem eller till varje pris undvika vissa saker. Tvärtom – att undvika livsmedel i onödan påverkar ofta din hälsa negativt. Dels leder det till psykisk stress, dels leder det till att du går miste om olika näringsämnen. Därför bör du ta olika matlarm med en nypa salt – ofta är de överdrivna och skapar rädsla helt i onödan.  

En av anledningarna till att det är viktigt att inte sätta upp onödiga regler kring mat är att mat är en del av vår kultur. I många sociala sammanhang är mat en viktig del. Vi tycker att man ska kunna delta på olika aktiviteter, middagsbjudningar och fester utan att behöva oroa sig över vilken mat som serveras. Om du känner för att äta en tårtbit ska du göra det. Om inte, ska du inte känna dig tvungen att göra det.  

Hur tänker du kring kost och hälsa? Hur ser ditt förhållande till mat ut? Dela gärna med dig av dina tankar i kommentarsfältet nedan.

We think it’s important to have a healthy relationship to food. This means eating in a way that promotes your physical health, that makes you feel relaxed about food, and doesn’t make you avoid certain foods unnecessarily. To achieve this, it is important to have a diet that consists of healthy meals, while trying to keep it as simple and straightforward as possible.

Put your health as number one

The type of diet we advocate is one that puts your health as your number one priority. By that we mean that the choices you make about your diet should be based on what’s best for your long-term health. It doesn’t mean you should live on a restrictive or extreme diet. On the contrary, this means you’ll learn a nuanced way of viewing food, and learn how different foods affect your health.

We know that many people who undergo a lifestyle change, do so with the aim of looking good and/or to lose weight. There is nothing wrong with these goals, but in our experience it’s far more productive to focus primarily on eating for optimal health. Once you put ‘improved health’ as your primary goal, you can see real progress every day and feel proud every time you make a choice that improves your health. This gives you an instant reward, and is a very effective method in keeping your motivation and confidence on top. Improved health goes hand in hand with a healthy body composition and you’ll notice results in the mirror in time – but faster than you think!

So, what do we mean by health? In this context, we are referring to the health aspects that can affect your lifestyle, notably your diet. What we eat affects our body composition, that is, how much fat mass and muscle mass we have. Having the right amount of fat and muscle mass is one of the pillars of good health, and we can achieve this balance through our diet. The food we eat also contains large amounts of bioactive substances that affect the body in different ways – to be in good health, one should get a variety of these subjects.

Do not unnecessarily avoid certain foods 

Eating for optimal health has nothing to do with being extreme, and it’s not about avoiding certain things at all costs. On the contrary, avoiding certain foods unnecessarily, can affect your health negatively. Furthermore, it can lead to mental stress, as well as the loss of various nutrients. Therefore, you should take the various ”food alarms” in the media with a pinch of salt – they’re often excessive and create unnecessary fear.

One of the reasons why not having unnecessary ”rules” about food is important, is that food is part of our culture. In many social contexts, food plays an important role. We believe you can participate in various activities, such as dinner parties and birthday parties, without having to worry about what is being served. If you feel like having some cake, do it, and if not, don’t feel forced to either. Keep a relaxed attitude towards food. 

How do you think about your diet and your health? What does your relationship with food look like? Please share your thoughts in the comments section below.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s