science

Why the health and fitness industry needs science

Solmaz_Golchin_science

English below

Varför behöver vi egentligen vetenskap? Tyvärr är det så att människans hjärna inte är perfekt. Vad vi upplever och kommer ihåg är till lika stor del ett resultat av tidigare erfarenheter och uppfattningar som av vad som faktiskt hände. Hjärnan tar in en liten fraktion av alla intryck som kommer till den. Detta lämnar gott om utrymme för feltolkningar.

Vi vill gärna tro att vi minns saker på exakt det sätt som de utspelade sig och att det som händer omkring oss passivt spelas in, men faktum är att våra minnen skapas av vår hjärna och är kraftigt snedvridna. Vi tenderar till exempel att komma ihåg händelser som stärker vår nuvarande tro medan vi glömmer händelser som motsäger sig den. Dessutom förändras minnen över tid på ett sätt som gör att de passar in i vår nuvarande världsbild.

Att säga ”det fungerade för mig” är inget bra bevis på att något fungerat. När vi testar en intervention, till exempel en medicin, en diet eller ett träningsprogram, har vi ofta förväntningar på att det ska fungera och påverka oss till det bättre. Denna förväntning leder till något som kallas placeboeffekten. Placeboeffekten är en psykologisk effekt där våra förväntningar på att något ska fungera gör att vi upplever att det också gör det. Det går inte att skydda sig från placeboeffekten. Alla människor har den.

Den vetenskapliga processen, där fenomen undersöks strukturerat och kontrollerat, behövs för att minimera den mänskliga hjärnans tillkortakommanden. Vi kan inte lita på det vi minns eller själva upplever. Detta gäller i hög grad även kost och träning. Därför behövs forskning, inte självutnämnda gurus som berättar vad som fungerar för dem och deras kunder.

Är vetenskapen viktig för dig? Dela gärna med dig i kommentarsfältet.

Why do we need the scientific process? As unfortunate as it may be, our brains aren’t perfect. What we remember from an experience is to some extent the result of our previous experiences and our perceptions, as opposed to what actually happened. The brain processes only a fraction of all the impressions it receives, and this can leave a lot of room for misinterpretations.

We’d like to believe we remember events exactly the way they happened, and that our brains passively record what occurs around us, ready to deliver the information back to us perfectly, like a movie or a script. However, our memories are in fact created by our brains and are distorted in the sense that we tend to remember events that strengthen our current beliefs while forgetting events that contradict it – this phenomenon is known as confirmation bias. In addition, memories change over time so that they fit into our own worldview.

To say ‘it worked for me’ is no good proof that something really works. When we test an intervention, for example a medicine, a diet, or an exercise program, we often already expect it to work and change our lives for the better. This expectation leads to something called the placebo effect. The placebo effect is a psychological effect where our expectation that something will work make us feel like it does. You cannot protect yourself from the placebo effect. It’s not that you’re dumb. Everyone experiences it to some degree. What you can do is to educate yourself about it, and be aware that it exists and contributes to your subjective world view.

So, that’s why we need the scientific process, where phenomena are investigated in a structured, controlled, and systematic way, in order to minimize the shortcomings of the human brain. We simply cannot trust what we remember or experience to be the absolute truth. This also applies to a lot of diet and exercise programs. Therefore, scientific research is needed, and not self-appointed gurus, telling you what works for them and their customers.

Is science important to you? Feel free to comment!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s