training

Are you wasting your time at the gym?

dumbbells-2465478_1920

English version below.

Oftast har vi ett syfte med vår träning. Kanske är det att bli starkare, öka vår kondition, förbättra vår hälsa eller få en mer atletisk kropp. Det du väljer att lägga din tid på när du är på gymmet kommer att avgöra om du når dina mål och i så fall hur lång tid det tar. Därför tycker vi att det är viktigt att planera sin tid på gymmet och lägga tiden på rätt saker.

Om ditt mål med träningen är att öka din kondition bör du inte lägga den tiden på tung styrketräning. För att förbättra din kondition behöver man träna kroppen på ett sätt som gör att mycket blod kommer till hjärtat under en längre tid, vilket stimulerar hjärtat till att växa sig starkare. För att uppnå detta gäller det att aktivera stora muskelgrupper med en intensitet som gör att man orkar hålla på en längre stund. Bra sätt att uppnå detta på är löpning, cykling eller crosstrainer. Styrketräning är bra för att bygga muskelmassa (och har många andra hälsoeffekter som vi skrivit om i ett tidigare blogginlägg), men är för tungt för att på ett effektivt sätt förbättra din kardiovaskulära kondition.

Om ditt mål med träningen är att bli stark och bygga muskler, och du vill träna så effektivt som möjligt, bör du inte lägga din tid på att stretcha eller göra yoga. För att bygga muskler måste du utsätta dina muskler för en tillräckligt tung vikt under en tillräckligt lång tid. För att fortsätta bygga muskler måste du dessutom successivt öka vikten. Detta är något som är väldigt svårt att göra med exempelvis yoga. Du kan bli lite starkare genom att träna med kroppsvikten men din utvecklingskurva kommer plana ut fort och det kommer ta längre tid att uppnå ditt mål om ökad styrka och muskelmassa jämfört med om du hade ägnat dig åt styrketräning med vikter.

När det gäller att förbättra sin hälsa är fördelen att detta går hand i hand med förbättrad kondition, ökad styrka och muskelmassa. Förbättrad kondition ger bland annat effekter på hjärt-kärlhälsan och hjärnan. Det sänker blodtrycket, ökar hjärtats styrka, förbättrar minne, koncentration och inlärningsförmåga samt minskar risken för depression. Förbättrad styrka och ökad muskelmassa gör många av kroppens vävnader mer slitstarka, det minskar risken för skador och leder till utsöndring av ämnen som påverkar hela kroppen positivt. Om ditt mål är förbättrad hälsa tycker vi därför att du ska lägga din tid på just regelrätt styrke- och konditionsträning!

We often have a purpose with our training. Maybe your purpose is to be stronger, improve your fitness, or simply have a ”nice-looking” body. What you choose to spend your time on when you’re at the gym will decide whether or not you reach your goals, and if so, how long it will take you to get there. Therefore, we believe it’s important to plan your time at the gym and spend it doing the right things.

If your goal is to improve your general fitness – the kind you get with cardio training – you shouldn’t spend your time on heavy resistance training (strength training). In order to improve that type of fitness, you need to train your body in such way that your heart receives an increased amount of blood for a prolonged period of time. When you do this regularly, it stimulates your heart muscles to grow and become stronger. In order to achieve this you must activate large muscle groups with moderate intensity, so that you can muster the energy to go on for a while. The best way to do this is through exercises such as running, cycling or using a crosstrainer. Resistance training is good for building your muscle mass but is ”too heavy” in order to improve your general fitness level, although it has many other health benefits, which we mentioned in our previous blog post.

When it comes to your health, the advantage is that improving your health goes hand in hand with improved fitness and improved strength. Improved fitness has beneficial effects on your cardiovascular health as well as on your brain. It lowers your blood pressure, strengthens your heart, and improves your memory, your concentration and learning ability, and reduces the risk of depression. Improved strength and increased muscle mass has benefits on various tissues of the body, making them more durable and thus reducing the risk of injury. Resistance training also increases insulin sensitivity. If all of the above doesn’t inspire you to get out there and start exercising, we don’t know what will! Therefore, if your goal is to significantly improve your health, invest in regular strength and fitness training.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s