Home

Vi vill hjälpa dig som kvinna att förbättra din fysiska hälsa genom att sätta hälsan i första rummet, framför utseendet. Därför utbildar vi dig inom styrketräning och hjälper dig att öka ditt självförtroende på gymmet. Vi utvecklar för närvarande ett digitalt verktyg som ska hjälpa dig att bedriva styrketräning självständigt och bygga en stark och frisk kropp, allt på vetenskaplig grund. 

We want to help women improve their physical health. We do this by encouraging you to put your health as your number one priority, before your looks. To that effect, we teach you strength training and also help you increase your self-confidence at the gym. We are currently developing a science-based digital tool, which will guide you from your first steps in the gym until you’ve reached a self-sufficient level.